กรมชลประทานกำหนดแนวทางระบายน้ำให้กรุงเทพฯพ้นน้ำท่วม

กรุงเทพฯ 14 ต.ค.-อธิบดีกรมชลประทานยืนยันไม่มีนโยบายระบายน้ำจากทางเหนือเข้ากรุงเทพฯ แต่มีแนวทางบริหารจัดการน้ำให้กรุงเทพฯพ้นจากน้ำท่วม โดยผันออกพื้นที่บริเวณรอบกรุงเทพฯ นายสมเกียรติ​ ประจำ​วงษ์​ อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่า น้ำเหนือที่ระบายมาที่มาถึงลุ่ม​เจ้าพระยา​ตอน​ล่าง​นั้น​ กรมชลประทานไม่มีนโยบายจะปล่อยเข้ากรุงเทพฯ และได้บริหารจัดการเพื่อป้องกัน​น้ำท่วม​กรุงเทพ​ฯ โดยน้ำเหนือที่ไหลมาตามลำน้ำสายหลักและลำน้ำสาขา
เมื่อถึงปทุมธานี ก่อนเข้าสู่กรุงเทพฯ จะใช้ผันไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่รังสิต ปทุมธานี ผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งมีเครื่องสูบน้ำที่มีศักยภาพในการสูบสูงจำนวนมาก ขณะที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่แบ่งเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ผ่านลพบุรี มายังเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา จะผันเข้าคลองระพีพัฒน์ให้ไหลสู่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ลงแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทราแล้วไหลแบ่งระบายตามคลองชายทะเลจากนั้นจะสูบระบายลงอ่าวไทย

สำหรับน้ำที่ท่วมขังในกรุงเทพฯ เมื่อไหลลงคลองต่าง ๆ ไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว กรมชลประทานจะใช้ประตูระบายน้ำชลหารพิจิตรซึ่งเสมือนเป็นทางด่วนน้ำออกทะเลโดยตรงที่อำเภอคลองด่าน สมุทรปราการ นอกจากนี้จะแบ่งระบายไปผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอ​พระประแดง​ สมุทรปราการ​ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ขุดคลองลัดในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่แคบและคดเคี้ยวเพื่อร่นระยะทางและเวลาในการระบายน้ำ โดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมเพื่อให้ระบายน้ำได้มากขึ้นตามจังหวะน้ำขึ้น-น้ำลงของทะเล

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.